Visual toim
ЮУ БАЙНА? ТОЙМ: Анхны бороо, анхны вакцин, сүүлчийн “хаалга”, сүүлчийн ажил...

ЮУ БАЙНА? ТОЙМ: Анхны бороо, анхны вакцин, сүүлчийн “хаалга”, сүүлчийн ажил...

Хоёрдугаар сар өндөрлөж байна. Отгон долоо хоногоор “юу байна” гэдгийг товчхон

Юу байна? тойм: Нэг хаалга, нэг платформ, нэг тамирчинтай долоо хоног

Юу байна? тойм: Нэг хаалга, нэг платформ, нэг тамирчинтай долоо хоног

Хоёрдугаар сарын сүүлээсээ 2 дахь долоо хоног өнгөрч байна. Эдгээр өдрүүдэд болж өнгөрсөн, өрнөсөн