Visual toim
КОВИД-19 БА МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР

КОВИД-19 БА МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, олон улсын томоохон хэвлэлүүд Монгол Улсыг Ковид-19 өвчний үед